Parental involvement in partner choice: The case of Turks and Moroccans in the Netherlands

P.I. van Zandvliet, M. Kalmijn, E. Verbakel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parental involvement in partner choice: The case of Turks and Moroccans in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences