Parental involvement in youth and closeness to parents during adulthood: Stepparents and biological parents

K. Ivanova, M. Kalmijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parental involvement in youth and closeness to parents during adulthood: Stepparents and biological parents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences