Parental socioeconomic status and the timing of first marriage: What is the role of unmarried cohabitation? Results from a cross-national comparison

A. Brons, A.C. Liefbroer, H.B.G. Ganzeboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)469-516
Aantal pagina's48
TijdschriftDemographic Research
Volume45
DOI's
StatusGepubliceerd - 03 aug. 2021

Citeer dit