Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, III, Het kabinet Drees-Van Schaik (1948-1951). Band A. Liberalisatie en sociale ordening

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)510-511
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume510
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit