Participatory soil citizen science: An unexploited resource for European soil research

Eloise Mason, Chantal Gascuel‐Odoux, Ulrike Aldrian, Hao Sun, Julia Miloczki, Sophia Götzinger, Victoria J. Burton, Froukje Rienks, Sara Di Lonardo, Taru Sandén* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Participatory soil citizen science: An unexploited resource for European soil research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology