Particulate organic carbon, nitrogen and phosphorus content in roots, rhizomes and differently aged leaves of Zostera noltii Hornem. in Oosterschelde estuary (Southwestern Netherlands)

J.J. Pérez-Lloréns, M. Muchtar, F.X. Niell, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)319-322
  TijdschriftBotanica Marina
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit