Parties as pay-off seekers: Pre-electoral coalitions in a patronage democracy

W. Berenschot, Adrianus Hendrawan, Edward Aspinall

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer102238
TijdschriftElectoral Studies
Volume69
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit