Partitioning of a brackish water habitat by copepod species

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-198
TijdschriftHydrobiologia
Volume41
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit