Partitioning of organochlorines between water, particulate matter and some organisms in estuarine and marine systems of the Netherlands

E.K. Duursma, J. Nieuwenhuize, J.M. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)239-251
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit