Partners: herkomst, kennismaking, invloed van de familie en taakverdeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Steeds meer allochtone jongeren van de tweede generatie komen op de leeftijd dat zij een partner gaan kiezen. In tegenstelling tot hun ouders blijken in verhouding steeds meer Turkse en Marokkaanse jongeren een partner in Nederland te vinden. In de TIES-survey zijn aan Turken en Marokkanen diverse vragen gesteld over relatie- en gezinsvorming. Behalve informatie rond de timing van de relatievorming en de achtergrond van de partner werden vragen over bijvoorbeeld de ontmoetingsplaats, de invloed van de familie op de partnerkeuze en de taakverdeling in de familie opgenomen. Deze informatie geeft een waardevolle achtergrond bij en inzicht in het proces van partnerkeuze onder de groeiende groep jongeren van de tweede generatie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-13
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit