Partners in Business? Spousal Cooperation in Trades in Early Modern England and the Dutch Republic

E. van Nederveen Meerkerk, D.W.A.G. van den Heuvel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)209-216
Aantal pagina's8
TijdschriftContinuity and Change
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit