Pas op voor de handel in onze hartslag en bloeddruk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 05 feb. 2015

Citeer dit