Past and Future Alcohol-Attributable Mortality in Europe

F. Janssen, S. El-Gewily, A. Bardoutsos, S. Trias Llimós

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Past and Future Alcohol-Attributable Mortality in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds