Past and Future Presencing in Museums: Four cases of engaging with intangible heritage from the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)429-442
TijdschriftVolkskunde
Volume121
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit