‘Past, present and future of editing Ferguut, the medieval Dutch translation/adaptation of the Old-French Li Chevalier au Biel Escu, better known as Fergus’, in: Variants 5 (2006), p. 277-284

W.T.J.M. Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)277-284
Aantal pagina's8
TijdschriftVariants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship
Volume5
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit