Patchwork politics in the Netherlands, 1946-50 : women, gender and the World War II trauma

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-313
TijdschriftWomen's History Review
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit