Path analyses of the influence of substrate composition on nematode numbers and on decomposition of stranded seaweed at an Antarctic coast

R. Alkemade, P. Van Rijswijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)63-70
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit