Pathogen-induced activation of disease-suppressive functions in the endophytic root microbiome

V.J. Carrión (Co-auteur), J.E. Perez Jaramillo, V. Cordovez, Vittorio Tracanna, Mattias De Hollander, Daniel Ruiz Buck, Lukas W. Mendes, Wilfried F.J. van IJcken, R. Gómez Expósito, Somayah S. Elsayed, Prarthana Mohanraju, Adini Arifah, John van der Oost, Joseph N. Paulson, Rodrigo Mendes, Gilles van Wezel, Marnix H Medema, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)606-612
TijdschriftScience
Volume366
Nummer van het tijdschrift6465
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Datasets

Pathogen-induced activation of disease-suppressive functions in the endophytic root microbiome

Carrion Bravo, V. (Maker), De Hollander, M. (Maker) & Tracanna, V. (Maker), Zenodo, 11 sep 2019

Dataset

Citeer dit

Carrión, V. J., Perez Jaramillo, J. E., Cordovez, V., Tracanna, V., De Hollander, M., Ruiz Buck, D., Mendes, L. W., van IJcken, W. F. J., Gómez Expósito, R., Elsayed, S. S., Mohanraju, P., Arifah, A., van der Oost, J., Paulson, J. N., Mendes, R., van Wezel, G., Medema, M. H., & Raaijmakers, J. M. (2019). Pathogen-induced activation of disease-suppressive functions in the endophytic root microbiome. Science, 366(6465), 606-612. https://doi.org/10.1126/science.aaw9285