Pathogen suppression by microbial volatile organic compounds in soils

W. De Boer, X.G. Li (Co-auteur), A. Meisner, P.V. Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pathogen suppression by microbial volatile organic compounds in soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences