Pathogenicity of the South African Rhynchosporium secalis population in the Western Cape province of South Africa

B. Robbertse, C.L. Lennox, A.B. van Jaarsveld, P.W. Crous, M. van der Rijst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-82
  TijdschriftEuphytica
  Volume115
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit