Pathogens of Proteaceae

J.E. Taylor, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftIMI Descriptions of Fungi and Bacteria
  Volume No. 1341-1350
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit