Pathways to agency: women writers and radical thought in the Low Countries, 1500-1800

Marrigje Paijmans, Inger Leemans, [No Value] et al.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-71
Aantal pagina's20
TijdschriftModern Intellectual History
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit