Patiëntenparticipatie bij klinisch onderzoek

W. Boon, P. Evers, C. Smit, R. Meyboom, E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

243 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-17
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume25
Nummer van het tijdschrift24 juni
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit