Patient activation in individuals with type 2 diabetes mellitus: associated factors and the role of insulin

Heidi A van Vugt, Anne Meike Boels, Inge de Weerdt, Eelco Jp de Koning, Guy Ehm Rutten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient activation in individuals with type 2 diabetes mellitus: associated factors and the role of insulin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences