Patient-Derived Ovarian Cancer Organoids Mimic Clinical Response and Exhibit Heterogeneous Inter- and Intrapatient Drug Responses

Chris Jenske de Witte, Jose Espejo Valle-Inclan, Nizar Hami, Kadi Lõhmussaar, Oded Kopper, Celien Philomena Henrieke Vreuls, Geertruida Nellie Jonges, Paul van Diest, Luan Nguyen, Hans Clevers, Wigard Pieter Kloosterman, Edwin Cuppen, Hugo Johannes Gerhardus Snippert, Ronald Peter Zweemer, Petronella Oda Witteveen, Ellen Stelloo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

124 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient-Derived Ovarian Cancer Organoids Mimic Clinical Response and Exhibit Heterogeneous Inter- and Intrapatient Drug Responses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds