Patient-derived pancreatic tumour organoids identify therapeutic responses to oncolytic adenoviruses

Giulia Raimondi, Ana Mato-Berciano, Silvia Pascual-Sabater, Maria Rovira-Rigau, Miriam Cuatrecasas, Constantino Fondevila, Santiago Sánchez-Cabús, Harry Begthel, Sylvia F Boj, Hans Clevers, Cristina Fillat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient-derived pancreatic tumour organoids identify therapeutic responses to oncolytic adenoviruses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds