Patient involvement in agenda-setting processes in health research policy: A boundary work perspective

Anne-Floor Scholvinck, Carina Pittens (Co-auteur), Jacqueline Broerse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftScience and Public Policy
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 feb 2020

Citeer dit