Patients of the Colonial State: The rise of a hospital system in the Netherlands Indies, 1890-1940

Sjoerd Zondervan

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Houwaart, Eddy, Promotor
  • Boomgaard, P., Promotor
Datum van toekenning29 sep 2016
Plaats van publicatieMaastricht
Gedrukte ISBN's9789462954632
StatusGepubliceerd - 29 sep 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit