Patrijzen, kwartels en hanen: het verschijnsel van de homosexuele "weduwnaars" van Aristoteles tot Gessner - en de naam van een mysterieuze landstreek.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's6
TijdschriftAviculture Europe
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit