Patterning in Mussel Beds Explained by the Interplay of Multi-Level Selection and Spatial Self-Organization

Monique de Jager (Co-auteur), Johan van de Koppel, Ellen J. Weerman, Franz J. Weissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
63 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patterning in Mussel Beds Explained by the Interplay of Multi-Level Selection and Spatial Self-Organization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology