Patterns and drivers of emigration of the Turkish second generation in the Netherlands

Petra de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-36
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum22 nov. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mrt. 2022

Citeer dit