Patterns and drivers of emigration of the Turkish second generation in the Netherlands

Petra de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-36
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 22 nov. 2021

Citeer dit