Patterns of segmental modification in consonant inventories: a cross-linguistic study

F.L.M.P. Hinskens, J. van de Weijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1041-1084
TijdschriftLinguistics
Volume41
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit