Pavlovian eyeblink conditioning is severely impaired in tottering mice

Nina L de Oude, Freek E Hoebeek, Michiel M Ten Brinke, Chris I de Zeeuw, Henk-Jan Boele

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pavlovian eyeblink conditioning is severely impaired in tottering mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences