PCR-RFLP and sequence data delineate several Diaporthe species associated with stone and pome fruit trees in South Africa

N. Molekeki, O. Preisig, M.J. Wingfield, P.W. Crous, B.D. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)909-912
  TijdschriftEuropean Journal of Plant Pathology
  Volume108
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit