Peace Education in the Moluccas; Indonesia between global models and local interests

A. Amirrachman

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Schulte Nordholt, H.G.C., Promotor
  • Herrera, L., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning06 jun. 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit