Peasant resilience and cultures of disaster: rinderpest in the eighteenth century in the Low Countries

Filip Roosbroeck, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 30 jun. 2017

Citeer dit