Peasants into Farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages-19th century) in the light of the Brenner debate

J.L. van Zanden, P.C.M. Hoppenbrouwers

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Plaats van productieTurnhout
UitgeverijBrepols Publishers
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit