Peat substrate amended with chitin modulates the N-cycle, siderophore and chitinase responses in the lettuce rhizobiome

C. de Tender (Co-auteur), B. Mesuere, F. van der Jeugt, A. Haegeman, T. Ruttink, Bart Vandecasteele, P. Dawyndt, J. Debode, E.E. Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftScientific Reports
Volume9
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 09 jul. 2019

Citeer dit