Pediatric MS patients with a primary progressive-like disease may still have relevant inflammatory activity and may benefit from regular MS treatment

Arlette L Bruijstens, Katelijn M Blok, Joost Smolders, Beatrijs Ha Wokke, Rinze F Neuteboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1352458520921367
TijdschriftMultiple Sclerosis
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit