Peer-reviewed open research data: Results of a pilot

M.J. Grootveld, J. van Egmond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

273 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-91
Aantal pagina's11
TijdschriftInternational Journal of Digital Curation
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit