Penal practices and imperial dynamics in Italy at the turn of the 20th century

Francesca di Pasquale

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit