Pendelende migranten op latere leeftijd

Y. Witter, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

175 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het is een bekend beeld van migranten die met een afgeladen auto voor een paar maanden naar Marokko of Turkije vertrekken om daarna weer naar Nederland te gaan. Over dit pendelen bestaan diverse misverstanden bij de buitenwereld. Vaak wordt gedacht dat het pendelen een fase is, pure vakantie of een reflectie van twijfel waar men zich wil vestigen. Uit schaars onderzoek blijkt dat achter dit pendelen van oudere migranten meer schuil gaat: het is een manier van leven. Deze uitkomsten worden geïllustreerd met citaten uit diepte-interviews van Witter (2011) die in 2010 met 22 Surinaamse en Turkse pendelende 60-plussers zijn gehouden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • pendelen
  • migranten
  • Nederland
  • Suriname
  • Turkije
  • ouderen

Citeer dit