Penicillium araracuarense sp nov., Penicillium elleniae sp nov., Penicillium penarojense sp nov., Penicillium vanderhammenii sp nov and Penicillium wotroi sp nov., isolated from leaf litter

J. Houbraken, Carlos A. Lopez-Quintero, J.C. Frisvad, T. Boekhout, B.J.F. Theelen, A. Esperanza Franco-Molano, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  48 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1462-1475
  TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  Volume61
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit