Penicillium koreense sp. nov., Isolated from Various Soils in Korea

Young-Hyun You, Hye Sun Cho, Jaekyeong Song, Dae-Ho Kim, Jos Houbraken, Seung-Beom Hong

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Penicillium koreense sp. nov., Isolated from Various Soils in Korea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences