Penicillium salamii, a new species occurring during seasoning of dry-cured meat

Giancarlo Perrone, Robert A Samson, Jens C Frisvad, Antonia Susca, Nina Gunde-Cimerman, Filomena Epifani, Jos Houbraken

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Penicillium salamii, a new species occurring during seasoning of dry-cured meat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences