Penicillium subrubescens adapts its enzyme production to the composition of plant biomass

Adiphol Dilokpimol, Mao Peng, Marcos Di Falco, Thomas Chin A. Woeng, Rosa M. W. Hegi, Zoraide Granchi, Adrian Tsang, Kristiina S. Hilden, Miia R. Makela, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBioresource Technology
Volume311
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2020

Citeer dit