Penicillium subrubescens is a promising alternative for Aspergillus niger as a producer of plant biomass degrading enzymes

M.R. Makela, S. Mansouri, A. Wiebenga, Johanna Rytioja, R.P. de Vries, Kristiina Hildén

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)834-841
  Aantal pagina's8
  TijdschriftNew Biotechnology
  Volume33
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit