Pensioen in beweging: over sociologische aspecten van langer werken. [Inaugurele rede]

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Samenvatting

In deze rede wordt uitgelegd dat pensioen, sociologie en demografie beter bij elkaar passen dan wellicht op het eerste gezicht lijkt. In het eerste deel wordt ingegaan op de vraag waarom het vanuit een demografisch perspectief interessant is om je met pensionering bezig te houden. In het tweede deel wordt stilgestaan bij de relatie pensionering en sociologie. Bij de bestudering van van vraagstukken rond werk en pensioen moeten wij ons niet alleen bezig houden met afwegingen van financiële aard en gezondheid. Deze factoren komen prominent aan de orde in het werk van economen. Sociologen benadrukken dat pensionering ook afhankelijk is van sociale context en is ingebed in de totale levensloop.
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieTilburg
UitgeverijUniversiteit van Tilburg
Aantal pagina's24
ISBN van geprinte versie978 94 61670 02 1
StatusGepubliceerd - 2010

Publicatie series

NaamUnderstanding society

Citeer dit