Pensioenarmoede onder migranten: onderzoek, beleid en praktijk

K. (Koen) Veldman*, J.J.H. (Jelle) Lössbroek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-15
TijdschriftPensioenMagazine
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 19 feb. 2024

Citeer dit