Pensionering: het perspectief van zzp'ers

M. Damman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume35
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - okt. 2019

Citeer dit